Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Sydsim
Burlövs största simklubb

Cornelia
Erfarenhet 
En av höstens nya ledare är Cornelia. Cornelia har jobbat i Sydsims simskola under några terminer och inför hösten 2020 ska hon få fördjupa sig lite mer i undervisning av deltagare med särskilda behov.Cornelia har deltagit vid diverse interna genomgångar och fortbildningar. 

När träffar ni Cornelia 
Cornelia kommer att gå bredvid Cecilia/Ercan på torsdagarna under hösten 2020. 
Cornelia kommer även ha simskola i Sydsim andra dagar i veckan under hösten 2020. 

Isabella, "Bella"
Erfarenhet 
En av höstens nya instruktörer är Isabella/Bella som har jobbat i Sydsim under några terminer och är utbildad Simidrottsassistent enligt Svenska Simidrottsförbundets utbildningssystem. 
Dessutom har Bella deltagit vid diverse interna genomgångar och fortbildningar. 

När träffar ni Bella
Bella ska under hösten 2020 gå bredvid Maria på tisdagarna där hon ska få lära sig lite mer om undervisning för barn med särskilda behov. 
Under hösten 2020 kommer Bella att jobba med både sim- och teknikskola mån-sön i Sydsim. 

Cecilia/ Cissi
Erfarenhet: 
Cecilia är utbildad enligt Svenska Simförbundet och har tidigare jobbat i Malmö Kappsimningsklubb med både simskola och teknikskola ihop med Maria och Ercan. Cissi har haft ett litet uppehåll de senaste åren pga studier i Lund men under våren 2020 gjorde hon en comeback som instruktör och då i Sydsim. 

När träffar ni Cissi: 
Cissi kommer under hösten 2020 att jobba på torsdagar. 

Minna
Erfarenhet:
Minna har jobbat i Sydsim sedan sommaren 2018 och sedan hösten 2019 har hon även jobbat i simskolan för barn med särskilda behov som nu är det område hon enbart jobbar och förkovrar sig inom. 
Minna har genomfört Svenska Simförbundets Simidrottsledarutbildningen och hon har även deltagit på SISUs föreläsning: Bemötande av deltagare med beteende utmaningar.

När träffar ni Minna: 
Minna jobbar under hösten 2020 på tisdagarna.

Kerstin
Erfarenhet 
Kerstin har jobbat i Sydsim i många år och utbildade Simidrottsledare enligt Svenska Simidrottsförbundet. 
Dessutom har Kerstin deltagit vid föreläsningen: Att bemöta barn och ungdomar med beteende utmaningar som är en SISU utbildning.

När träffar ni Kerstin
Kerstin har egna elever och jobbar under hösten 2020 på torsdagar.  
Kerstin jobbar hos oss i Sydsim både på kansliet och med simgrupper. 
Ni ser bland annat Kerstin undervisa våra vuxengrupper i vår simskola och vara klubbvärd en del dagar. 

Maria
Erfarenhet
Maria är licensierad ungdomstränare och simpedagog via Svenska Simidrottsförbundet och har jobbat med barn med särskilda behov i simskola sedan 2006. Började jobba som siminstruktör 2004 har sedan dessa både jobbat och utbildat sig inom simskola, teknikskola och tävlingssimning. 
Maria är även utbildare hos SISU Idrottsutbildarna där hon föreläsare i utbildningen: Inkluderande ledarskap; Att träna barn och ungdomar med NPF.

När träffar ni Maria
Maria är ansvarig för verksamhet för Barn med särskilda behov vilket gör att hon kommer in vid olika tillfällen under alla tre dagar då vi har verksamhet. 
Maria har egna grupper på tisdagar där hon även introducerar nya ledare till verksamheten. 
Representerar Sydsim vid föreningsträffar och möten med Barn- och Ungdomshabiliteringen i Malmö. 
Genomför alla prova på tillfällen som genomförs under året och sköter administrationen för verksamheten (förutom faktureringen). 


Ercan
Erfarenhet
Har jobbat med simundervisning sedan 2009 och jobbat med allt från simskola nybörjare upp till Simiaden-simmare i tävlingsverksamhet. 
Utbildad både till Simlinjeinstruktör 2-8 år (Simlärare) och Simlinjeinstruktör 7-13 år (ungdomstränare) via Svenska Simidrottsförbundet och har jobbat med barn med särskilda behov i simskola sedan 2012. 
Dessutom har Ercan deltagit vid föreläsningen: Att bemöta barn och ungdomar med beteende utmaningar som är en SISU utbildning.
Ercan har även genomförts SISUs utbildning: Åldersanpassand fysisk träning för barn och ungdomar.

När träffar ni Ercan
Under hösten 2020 undervisar Ercan grupper torsdagar och söndagar. 
Ercan är ofta även på plats och hjälper till vid prova-på tillfällena. 


 
Våra samarbets partners