Sedan den 12 mars 2020 gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inte får hållas i landet. Anledning är den pågående spridningen av covid-19.


Smittspridningen har nu nått en sådan nivå att Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare begränsningar kan vara motiverade. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att regeringen sänker den tillåtna gränsen för antalet deltagare från 500 till 50 personer.


För arrangemang som inte omfattas av förordningen avser Folkhälsomyndigheten dessutom att utarbeta allmänna råd, det vill säga generella rekommendationer, till skydd mot smittspridningen. De allmänna råden väntas vara klara under vecka 14.


– Detta är nya åtgärder som, tillsammans med de som vi redan har på plats, ytterligare kan bromsa ökningstakten i smittspridningen i samhället. Syftet är att skydda de sköra grupperna och att minska belastningen på vården, säger generaldirektör Johan Carlson.

Förordningen innebär inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheterna, som är skyddade i grundlagen. Om regeringen beslutar i enlighet med 


Folkhälsomyndighetens förslag bör därför förordningen kontinuerligt omprövas för att inte gälla längre än nödvändigt.


Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.