SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Simklubben Sydsim
Burlövs största simklubb

Bli medlem i Simklubben Sydsim
BLI MEDLEM
Välkommen till Sydsim!
SYDSIM - Burlöv/Arlövs största idrottsförening


Du har kommit till simklubben i Burlövs kommun. 

Vi har simundervisning för barn från 4 år. Vi har även Minisim från två års ålder. Tävlingssimning har vi upp till mästerskapsnivå samt vuxenverksamhet som sträcker sig från vuxensimskola till tävlingssimning (masters) via                                                                   vuxencrawl.


Öppettider SK Sydsims kansli


Just nu hållet vi stängt på kansliet, vi hänvisar till att kontakta oss via mejl.

 

Telefontider kansli


Vi hänvisar just nu tiil att kontakta oss via mejl.Telefon växel: 040 43 30 88

Frågor angående Simskola kontakta: simskola@sydsim.nu
Övriga frågor kontakta oss på kansli@sydsim.nu


Vill Du anmäla dig till någon av våra kurser klicka in på "Anmälan"

Vi finns även på Facebook på vår sida "Sydsim"

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då HÄR

Simskola VT 2021
2021-03-04 10:13

Det har tyvärr gått ut fel startdatum på simskolan till vissa grupper, vi beklagar detta.

Rätt datum ska vara måndagen den 22 mars som VT börjar och inget annat.

Är det något ni undrar över vad gäller uppstarten av Simskolan var god och kontakta

oss på kansli@sydsim.nu

 

Sydsim

Svarstid telefon & e-post
2021-03-01 15:43
Det är många som är intresserade att ta del av våra simlektioner vilket vi tycker är oerhört roligt.
Detta medför många frågor och leder till en väldigt hög belastning på både telefon och inkorg. Vi vill därför förvarna om att svarstiden kan vara något längre än vad den vanligtvis är. Vi hoppas ni har full förståelse för detta så gör vi allt vi kan för att vara behjälpliga snarast.
Sportlov restriktioner
2021-02-24 14:27
Hej

Vi i Sydsim följer region Skånes rekommendationer, och ber er som varit utomlands på sportlovet
att inte komma till träning och simskola på fem dagar se nedan vad region Skåne skriver.
Detta gäller bara de som varit utomlands.
  

👉 Har du varit utomlands på sportlovet gäller tidigare införda regler om att stanna hemma från arbete, skola och förskola samt att undvika att träffa andra människor, förutom den egna familjen, under sju dagar efter att du kommit tillbaka till Sverige. Dessutom ska alla över sex år provta sig direkt när de kommer hem och sedan ta ett nytt prov efter fem dagar.


MVH

SK Sydsim

Simskola och träning under sportlovet
2021-02-22 13:43
SK Sydsim vill informera att vi kör simskola och träning under sportlovet.

SK Sydsim
Ny Simanläggning
2021-02-02 15:29
Nu börjar man se den nya simhallen, om ett år så är det dags att flytta in i den nya hallen, vilket vi i Sydsim med spänning ser framemot. Här kommer lite bilder på bygget.


2020-12-21 11:59

Badet och idrottshallar stängs i Burlöv

Badet liksom övriga fysiska möteshallar såsom idrottshallar stänger även för föreningsverksamhet från och med måndagen den 21 december till den 24 januari som är rekommenderat.


Detta betyder i praktiken att SK Sydsim inte kan bedriva verksamhet på Burlövsbadet.

Vi hoppas att allt ska komma igång inom en snar framtid, det har varit en påfrestad tid vi
har gått igenom tillsammans.


Vi får hjälpas åt att begränsa smittspridning.


Sk Sydsim

Checklista från Svenska Simförbundet
2020-10-30 12:00
 Stockholm 2020-10-30
Checklista med anledning av skärpa allmänna råd
Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.
Nedan följer en listning av samtliga allmänna råd. Folkhälsomyndigheten kan efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen besluta att vissa eller samtliga av dessa allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Texten i rött är Svensk Simidrotts tolkningar för vad som gäller vår idrott gällande dessa råd.
Samtliga skärpta allmänna råd vid lokala utbrott av Covid -19
Personligt ansvar
Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör
1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel
2. avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen
Svensk Simidrott tolkar träningar och tävlingar utanför den egna regionen som onödiga resor.
3. avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre
4. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
Svensk Simidrott tolkar att simidrottare, givet att de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, kan fortsätta utöva sin idrott individuellt under perioden.
5. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag görs för
- idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
- Professionella idrottare.
Svensk Simidrott tolkar professionella idrottare som idag elitaktiv simidrottare som har representerat Svensk Simidrott på internationella mästerskap på junior- eller seniornivå.
Svensk Simidrott tolkar att schemalagd träning på idrottsgymnasier är tillåten under perioden.
6. avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer.
7. Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med
Just nu råder skärpta allmänna råd i flera av Sveriges regioner och
 dessa berör även simidrotten. Dessa allmänna råd är individuella för regionerna och det är därför
 viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i just din region.
 Svensk Simidrott råder föreningarna att
 -Ta kontakt med kommunen och smittskyddet för att se vilka restriktioner som gäller i just er region.
 -Ta kontakt med den aktör som driftar simhallen för att säkerställa att ni som förening kan fortsätta
 bedriva er verksamhet även om simhallen skulle stängas för allmänheten.
   
 Verksamheters ansvar
Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att
1. verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
Svensk Simidrott tolkar det som att verksamheten bör anpassa sina gruppers storlek så att de Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer kan följas.
2. öppettiderna anpassas
Allmänna rekommendationer
Sedan tidigare ska samtliga verksamheter utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten
• sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
• markerar avstånd på golvet
• möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
• håller digitala möten
• erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit.
• undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.
Svensk Simidrott tolkar det som att verksamheten anpassar sig för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.
3. verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  
Förtydligande gällande NIU
2020-10-30 06:32
Vi har under dagen fått ett klargörande angående NIU verksamheten.
När det gäller NIU görs det i riktlinjerna undantag för elever på idrottsgymnasium. Detta innebär att dessa elever inte avråds från träning. 
Skånes simförbund har fått ett förtydligande från Patrik Karlsson på RF SISU Skåne att detta undantag enbart gäller sådan träning som bedrivs inom skolans verksamhet. 
Det är således inte ett undantag för föreningar att bedriva tränings- eller tävlingsverksamhet för dessa simidrottare.
Information från Skånes Simförbund
2020-10-30 06:30

Information från Skånes Simförbund om de skärpta allmänna råd som gäller inom Skåne Län fr.o.m. 27 oktober

 

Skånes Simförbunds inställning är att aktiva simidrottare, födda år 2004 eller tidigare, inte bör delta i någon form av tränings- eller tävlingsverksamhet under den period de skärpta råden gäller.

Barn och ungdomar födda år 2005 eller senare är undantagna gällande träningsverksamhet, men även dessa bör avstå all form av tävlingsverksamhet. Träning för denna grupp bör dock genomföras där så är möjligt.

Med träningsverksamhet avses även simskoleverksamhet som uttryckligen godkänts av i Region Skånes biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck på RF SISU Skånes informationsmöte den 27 oktober.

 

Beslutet gäller inte föreningar aktiva i Region Blekinge, dessa föreningar kommer beröras av flertalet beslut inom förbundet kring framförallt tävlingsverksamhet, men bör kunna bedriva träningsverksamhet i normal omfattning.

 

Angående tävlingsarrangemang så rekommenderar Skånes Simförbund samtliga aktiva simidrottare i distriktet att ej delta i tävlingsarrangemang. Såväl internt i klubben som externt, såväl inom distriktet som utom.

Med anledning av detta kommer Skånes Simförbund inte bevilja tävlingssanktioner under perioden fram till 17 november, eller till dess att de utökade restriktionerna hävs.

Tidigare beviljade sanktioner kommer att återkallas och sanktionsavgifterna återbetalas.

 

Skånes Simförbunds övriga åtagande inom till exempel utbildningar, tävlingsverksamhet med mera kommer givetvis att beröras av dessa beslut och berörda kommer att informeras av ansvarig för respektive verksamhet eller av förbundet gällande den verksamhet som avses.


 

Skånes Simförbund anmodar samtliga medlemsföreningar att se över och anpassa sin verksamhet efter de direktiv som Region Skåne och FHM givit. Respektive klubb känner bäst sina lokala förutsättningar och vilka åtgärder som lämpar sig bäst för att den verksamhet som fortfarande är tillåten skall kunna bedrivas på bästa sätt.

 

Då situationen förändras kontinuerligt och arbetet med att se över olika verksamhetsdelar är fortlöpande kommer beslut tas efterhand, vi ber därför distriktets föreningar att vara extra uppmärksamma på information från såväl Skånes Simförbund som FHM, Region Skåne och andra relevanta aktörer.

 

För eventuella frågor kring innehållet i detta dokument hänvisas till Skånesims kansli.

 

Vi har full förståelse för den påverkan situationen har för alla föreningar, era verksamheter och medlemmar.

Vi vill från Skånes Simförbund vara tydliga med att vi kontinuerligt arbetar för att hitta lösningar, göra förtydliganden och på alla möjliga sätt stötta er föreningar inom alla våra simidrotter.

Vi hoppas att vi tillsammans genom ett ansvarsfullt arbete kan bedriva så mycket av vår viktiga verksamhet som möjligt inom de regelverk som åläggs oss

 

Vänligen

Styrelsen i Skånes Simförbund


Barn med särskilda behov
PROVA PÅ!
2020-09-18 10:40, Barn med särskilda behov
Då ska vi äntligen köra nya prova på tillfällen för barn med särskilda behov! 
Iom covid-19 genomfördes inga prova på tillfällen under våren 2020. 
Men nu tänkte vi passa på att genomföra 2 tillfällen innan höstens influensasäsong verkligen tar fart! 
Prova blir följande dagar:
söndagen den 27/9 - FULL 
fredagen 2/10 - Platser kvar hos både Maria och Ercan. 

För att bli kallad till prova på behöver ni lägga ett mejl med info om ert barn till maria.a@sydsim.nu därefter kallar jag er till ett av prova på tillfällena. 

Välkomna!
/Maria Allisson 
Ny tränare till SK Sydsim
2020-07-13 14:50
SK Sydsim hälsar Magnus Olsson välkommen som tränare.

Mitt namn är Magnus Olsson, är 51 år och bor med min familj i ett gammalt hus i Malmö. Jag är fd. simmare från SK Ran.
Har efter det att mina egna barn lärt sig simma kommit tillbaka i simvärlden som tränare. 
Har valt att utbilda mig till licenserad simtränare för barn/ungdomar 12-17år.

Enligt mig är det viktigaste som tränare att kunna ge alla barn och ungdomar de bästa förutsättningar till träning, oberoende samhällsklass och sina personliga utmaningar/förutsättningar.
Tränaren är den som leder och håller samman gruppen av individer som valt att lägga sin fritid på att träna. 

Att träna ska i grund och botten vara roligt men kräver tålamod och uthållighet för att nå sina personliga mål. 

När jag inte håller på med min hobby driver jag en konsultfirma inom arbetsmiljöområdet.
Är civilingenjör från CTH och Arbetsmiljöingenjör från Uppsala universitetet.


Anmälning för höstterminens simskola/teknikskola/vuxensim 2020
2020-06-03 15:35

För nuvarande medlemmar:

Som nuvarande medlem, dvs med en bokning under tidigare terminer/intensiv simskola, så har man förtur till tiderna när vi öppnar bokningen för höstterminen 2020. 

Bokningen för nuvarande medlemmar öppnar följande datum: tisdagen den 9 juni kl. 12:00


OBS!
Om ditt barn har blivit rekommenderad till gruppen Morgondagare eller Simiadenså blir barnet automatisk anmäld till nästa termin. Sedan får man tacka ja eller nej till platsen. Anledningen till detta är för det bara finns 1st grupp av Morgondagare och Simiaden1, så man kommer inte kunna välja dagar/tider utan det är redan förbestämt.

 

klicka här:


____________________________________________________________________________

 

För nya medlemmar:

Vill du börja i simklubben Sydsims simskola/teknikskola? eller återuppta din plats efter en lång paus? Vi släpper höstterminens bokningen för er när nuvarande medlemmar har fått möjlighet att boka in sig. 

Bokningen för nya medlemmar öppnar följande datum: torsdagen den 11 juni kl.12:00

För att göra en bokning börjar du med att skapa ett konto och därefter kan du göra bokningen. 

klicka här:


mvh Sk sydsim 

Ett Stort Grattis
2020-06-03 14:35
SK Sydsim gratulerar 

Emilia Ek, 18 år, mottagare av Burlövs kommuns föreningsledarstipendium

BLI MEDLEM
Nyheter från våra grupper
Startsida simskola, 10/06 13:23 
Startsida simskola, 05/06 12:04 
Startsida simskola, 12/05 14:58 
Barn med särskilda behov, 04/05 12:27 
Startsida simskola, 02/05 12:48 
Startsida simskola, 30/04 14:04 
Barn med särskilda behov, 27/04 12:17 
Startsida simskola, 30/03 13:59 
Barn med särskilda behov, 18/03 20:15 
Startsida simskola, 22/02 20:31 
Barn med särskilda behov, 10/01 12:17 
Barn med särskilda behov, 18/12 17:00 
Startsida simskola, 12/12 15:47 
Startsida simskola, 07/12 20:18 
Barn med särskilda behov, 02/11 14:36 
 
Våra samarbets partners