Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Sydsim
Burlövs största simklubb

Årsmöte
2020-09-07 15:27

                                   

Kallelse till Årsmöte

 

 

Medlemmarna i Simklubben Sydsim kallas härmed till ordinarie årsmöte enligt nedan.

 

 

Tid:               Torsdagen den 17 september 2020 kl 19.00

Plats              Möte kommer i år att hållas digitalt pga Covid-19
                      Länk till möte kommer att skickas ut ca 1 vecka innan mötet

Dagordning:

 

1.      Mötets öppnande

2.      Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3.      Fråga om mötets behöriga utlysande

4.      Fastställande av dagordning

5.      Val av ordförande för mötet

6.      Val av sekreterare för mötet

7.      Val av två justerare, tillika rösträknare

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse

9.      Styrelsens förvaltningsberättelse

10.  Revisorernas berättelse

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Fastställande av medlemsavgifter för år 2020

13.  Val av ordförande för en tid av ett år

14.  Val av erforderligt antal styrelseledamöter för en tid av två år

15.  Val av två suppleanter för styrelseledamöter för en tid av ett år

16.  Val av revisor för en tid av ett år

17.  Val av en revisorsuppleant för en tid av ett år

18.  Val av valberedning

19.  Inkomna motioner

20.  Övriga frågor

21.  Mötets avslutande

 

Årets utmärkelser kommer att omskrivas i verksamhetsberättelsen och lämnas ut av tränarna

 

Välkomna!

 

Styrelsen

 Nyhetsarkiv
Årsmöte2020-09-07 15:27
Höstterminen 2020 2020-08-25 11:42
Ett Stort Grattis2020-06-03 14:35
Sydsim Informerar2020-03-30 16:07
Årsmötet inställt2020-03-12 12:09
Coronaviruset2020-03-11 15:22
Info om profilkläder2020-03-11 14:52
Resultat Sydsimcup1 20202020-02-28 10:02
Bankgiro2020-02-03 16:08
Sydsim Cup 4 Resultat2020-01-27 14:11
Sponsorsim2019-12-02 14:47
Resultat Sydsim Cup 32019-10-28 16:23
Utbildning 17e oktober2019-10-25 10:27
Ny simhall2019-08-20 13:49
Stödmedlem2019-05-29 12:49
Föreningens Fakturering2019-02-28 13:45
Medlemsappen succé2018-07-02 13:05
Medlems appen2018-06-26 19:30
Sponsorhuset2018-06-26 10:16
GDPR2018-05-25 12:05
Uppdaterad värdegrund2017-01-31 14:47
Seriesim omg 12016-09-19 12:35
Supportertröjor2016-09-16 17:13
Höstlovsimskola2016-09-06 10:45
Nya Tränare i SK Sydsim2016-09-05 17:32
2016-09-05 17:28
2016-09-05 17:27
2016-09-05 17:27
Simskola2016-06-21 16:29
 
Våra samarbets partners