Morgondagare

I gruppen Morgondagare avslutas simmärkestagningen då man gör färdigt de sista kriterierna för t ex Kandidaten, samt Teknikskolans simsättsmärken.Precis som i Teknik- och Medleygrupperna så checkas delmål av under terminens gång. I Morgondagaren är målet att kunna simma samtliga 4 simsätt med rätt teknik, och fullfölja 100m medley. Simmare i denna grupp tävlar i Morgondagaretävlingen, och erbjuds även att tävla utanför klubbens egna arrangemang. Detta bör vara ett naturligt steg för de simmare som vill fortsätta i klubbens Tävlingsgrupper. Vill man inte tävla så finns det Träningsgrupper för fortsatt simning efter Morgondagare.Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra samarbets partners