Medleygrupp

I Medleygrupperna fortsätter simmärkestagning, i form av Kandidaten, samt Teknikskolans simsättsmärken med fokus på crawl/frisim och bröstsim nivå 2, och fjärilsim nivå 1.Precis som i Teknikgrupperna så checkas delmål av under terminens gång. I Medleygrupperna börjar simmarna kunna simma samtliga 4 simsätt, och har bättre ork i vattnet på grund av bättre teknik.Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra samarbets partners