Uppdaterade träningstider as per 170914

Efter ett antal uppdateringar till träningstiderna HT17 så hoppas vi på att detta är de sista och att detta är träningstiderna som gäller fr o m måndag 18 september. Den stora förändringen är för Simiaden 1, Simiaden 2 och Simiaden 3 då de kommer att ha samträning vissa dagar för att underlätta med familjernas logistik och försöka höja närvaron i grupperna.Vid frågor vänligen kontakta Chefstränare Maria Vitazka 0729-745668 coach.vitazka@gmail.comSydsims Simlinje 2.0

En Simlinje är till för att säkerställa att simmarna får rätt progression i sin simkarriär. Den är ett verktyg för våra tränare så att alla jobbar mot samma mål. Den är också till för att skapa tydlighet vad som krävs för de olika grupperna i vår verksamhet. Simlinjen är ett levande dokument som utvärderas och uppdateras kontinuerligt varje termin. 
Våra samarbets partners