Träningstider
HÖSTTERMINEN 2017

Grupp MÅNDAG
Måndag 18:00-19:00    land 18:00-18:15; simning 18:15-19:00
Söndag 15:00-16:30    land 15:00-15:30; simning 15:30-16:30

Grupp ONSDAG
Onsdag 17:30-18:30   land 17:30-17:45; simning 17:45-18:30
Söndag 15:00-16:30   land 15:00-15:30; simning 15:30-16:30

Grupp FREDAG
Fredag 17:00-18:00    land 17:00-17:15; simning 17:15-18:00
Söndag 15:00-16:30   land 15:00-15:30; simning 15:30-16:30
 
Våra samarbets partners