Värdegrund

GLÄDJE genom GEMENSKAP: Vi är ett team som jobbar tillsammans mot gemensamma mål, genom att ha roligt tillsammans. Vi har en positiv miljö där vi stöttar och inkluderar varandraGLÄDJE genom UTVECKLING: Vi satsar på utveckling av en stark positiv självkänsla hos våra idrottare, samt utveckling av ledarskap genom att föregå med gott exempel. Vi satsar på utveckling genom hela livet, både som person och som idrottare, var och en i sin takt.GLÄDJE genom VÄNSKAP: Vi behandlar varandra väl, uppmuntrar varandra och är lyhörda för varandra. Vi känner glädje genom att vara en bra kompis, och har en stark kamratanda genom hela föreningen.GLÄDJE genom TYDLIGHET: Vi är tydliga och ärliga med varandra för att främja en trygg miljö där alla känner tillit och lojalitet till varandra. Tydlig och relevant kommunikation mellan ledare, idrottare och föräldrar är en av våra målsättningar.GLÄDJE genom JÄMSTÄLLDHET: Vi respekterar varandra oavsett vem man är, var man kommer ifrån och vad man tror på. ALLA är välkomnad och lika värda. ALLA får sin röst hörd, blir sedd och får vara delaktig i sin idrott och sin förening.GLÄDJE genom ENGAGEMANG: Vi är alla delaktiga i att lyfta och förbättra föreningen - genom att motivera och engagera varandra. Idrottare engagerar sig genom eget ansvar för sitt idrottande, samt viljan att hjälpa varandra för gruppens bästa. Ledare är engagerade och entusiastiska i sitt arbete och strävande efter bättre ledarskap och mer kunskap.Simklubben Sydsim
Simklubben Sydsim bildades 1971 och hette från början Burlövs Simklubb. Burlövsbadet var då ett utomhusbad och all simträning under vintern bedrevs på Pilängsbadet.
Vi fick ett tak på badet 1976 och klubben fick därmed en skjuts framåt. Simklubben Sydsim uppstod 1988 och var ett samarbete mellan simklubben Hajen i Lomma och Burlövs Simklubb. Målet var att kunna erbjuda en simutbildning med hög kvalitet som skulle leda fram till framskjutna placeringar på de svenska mästerskapen. Klubbarna gick skilda vägar 1997 och Burlöv behöll namnet Sydsim.

Simklubben Sydsims mål för klubbens tävlingsverksamhet

  • Alltid sträva efter personlig utveckling efter en individuell målsättning.
  • Eftersträva 150 stycken tävlingssimmare i tävlingsverksamheten.
  • Erbjuda en socialt stimulerande och professionell miljö där våra simmare kan utvecklas till självständiga seniorsimmare.
  • Erbjuda möjligheten att utvecklas till en internationell seniorsimmare.
  • Kontinuerligt utbilda föräldrar till stöttande och engagerande idrottsföräldrar.
Simklubbens värdegrund

I Simklubben Sydsim betyder simidrott framförallt glädje. Denna glädje genomsyrar vår värdegrund som kan sammanfattas i stödorden gemenskap, utveckling, vänskap, tydlighet, jämställdhet och engagemang.

 

I simundervisningen skall vi erbjuda en miljö präglad av trygghet, glädje och stimulans där våra medlemmar utvecklas efter just sin förmåga. Vi vill ha en hög kvalitet där en viktig kugge är våra välutbildade tränare som vi till stor del rekryterar och utvecklar ur våra egna led. Vi lägger också stor vikt vid en kontinuerlig vidareutveckling av våra tränare. Vi vill att våra ledare utmärks av en ambition och förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter samt att ge unga positiva förebilder.

 

I den tävlingsinriktade simträningen skall vi erbjuda en målinriktad simträning utifrån var och ens förutsättningar. Vi vill arbeta utifrån perspektivet att alla inte kan bli bäst utan att alla kan utvecklas efter sin förmåga och spränga sina personliga gränser. Den inledande träningen skall utmärkas av allsidighet och variation, innehålla stora inslag av lek och kännetecknas av att uppmuntran, utveckling och färdigheter är viktigare än resultat. I takt med att våra barn och ungdomar utvecklar sina färdigheter och mognar fysiskt och psykiskt skall vi erbjuda möjligheter till allt mer målinriktad och utmanande simträning respektive tävlingsdeltagande. För våra bästa simmare skall vi tillhandahålla elitinriktad träning och tävlingsdeltagande där vi stödjer våra simmare så att de kan nå så bra resultat som möjligt och hävda sig på såväl nationell som internationell nivå. Även här betraktar vi ledarskapet som en nyckel till framgång. Vi vill odla och uppmuntra ett ledarskap baseras på föredöme, hög kvalitet och bred kompetens. Kompetensutveckling i olika former beroende på den individuelle tränarens förutsättningar skall vi ge hög prioritet.

 
Våra samarbets partners